Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi på förskolan

På vår förskola är det barnens utbildning och lärande som är i fokus. Vi arbetar  utifrån förskolans läroplan och de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Vi ser barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen och utmanar barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Barn planterar växter. Barn planterar växter. Foto: Claudia Fried

I vår undervisning vill vi ge barnen möjlighet till ett mångfald där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och skapar förutsättningar till ett livslångt lärande. Att vara barn på vår förskola ska vara roligt, tryggt och lärorikt, där alla barn har rätt till delaktighet och inflytande på sin dag. Vi arbetar i pedagogiska miljöer där återbruk används som en kreativ kraft och vår undervisning sker i ett projekterande arbetssätt där barnen har möjlighet att kommunicera, uppleva, undersöka, pröva på, använda sin fantasi, nyfikenhet och lust att leka och lära tillsammans med andra barn och vuxna.

Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi mycket av vår undervisning utomhus där barnen får utveckla allsidig rörelseförmåga, fysiska aktiviteter och utforska sin närmiljö.

Vi strävar efter att varje barn och vårdnadshavare ska känna att de är delaktiga i vår verksamhet genom synliggjorda plnaeringar och läroprocesser och uppmuntrade att delta och påverka verksamhetens utveckling genom tydlig kommunikation och delaktighet via lärportalen unikum. 

Barnens perspektiv och rättigheter är utgångspunkten för oss i alla sammanhang och genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självkänslan och självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara barn hos oss.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023